top of page
Search
  • Anne-May Macphee

Suomi-Kypros yhdistys – Kyproksen ystävien kohtauspaikka ...


Suomessa toimii yli sata ystävyysyhdistystä. Yhdistykset ovat syntyneet tarpeesta tai kiinnostuksesta jotain maata ja sen kulttuuria kohtaan. Yhdistystoiminta on siinä aktiivisesti toimivien vapaaehtoistyötä, joka edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Ensimmäiset ystävyysyhdistykset Suomessa perustettiin jo 1800-luvun lopulla ja niiden perustaminen on aina liittynyt sen hetkiseen yhteiskunnalliseen tai historialliseen tilanteeseen. Monien yhdistysten toiminta on tällä hetkellä murrosvaiheessa jäsenistön vähenemisen ja tiedotuskanavien muutosten vaikutuksesta. Tämä koskee myös Suomi-Kypros yhdistys ry:tä.

Yhdistyksen alku

Suomi-Kypros yhdistys ry perustettiin vuoden 1993 loppupuolella. Perustajien tavoitteena oli edistää ja ylläpitää ystävyystoimintaa ja kulttuurin vaihtoa Suomen ja Kyproksen välillä.

90-luvulla Kyproksesta kiinnostuneet saivat tietoa maasta matkatoimistojen kautta tai kirjallisuudesta ellei heillä ollut henkilökohtaisia siteitä saareen päin. Liittymällä yhdistykseen oli mahdollisuus tavata toisia samanmielisiä Kyproksesta kiinnostuneita tai saarivaltioon ihastuneita henkilöitä ja saada tietoa maasta.

Jäsenistö

yhdistyksen jäsenten syyt liittyä yhdistykseen ovat olleet moninaiset ja liittyneet matkailuun, opiskeluun, työhön, harrastuksiin, kulttuuriin tai/ja ihmissuhteisiin. Enimmillään Suomi-Kypros yhdistyksessä on ollut noin sata jäsentä ja suurimpia haasteita koko toiminnan aikana on ollut jäsenmäärän kasvattaminen ja pitäminen ennallaan. Jäsenmäärä on jatkuvassa muutoksessa. Eniten uusia jäseniä liittyy vuosittaisten matkamessujen yhteydessä. Myös yleisölle avoimissa tapahtumissa vastaanotetaan jäsenhakemuksia. Viime vuosien ilmiö on Kyproksesta kiinnostuneiden henkilöiden tiedonhaku internetistä ja liittyminen sitä kautta yhdistyksen jäseneksi. Eroja tapahtuu eniten vuosittaisen jäsenmaksulaskujen lähetyksen jälkeen. Jäsenistön nykyinen jakauma asuinpaikkakunnittain:

Postinumeroalue % jäsenistä

00000-09999 59 %

10000-29999 17 %

30000-59999 ja 70000-89999 14 %

60000-69999 10 %

Jäsenmäärä muuttuu jatkuvasti, jäsenistö ei ole vakio eikä määrän kasvaminen ole itsestään selvää. Jäsenistön vanhetessa on yhdistyksen jatkuvuuden kannalta tärkeää saada nuorempaa sukupolvea toimintaan mukaan.

Toiminta

Yhdistys on toiminut yli 20 vuotta. Vuosien varrella on järjestetty lukuisia iltamia, tyypillisimmillään ruokailtiin ravintolassa, jossa oli elävää musiikkia ja ohjelmana arpajaiset. Parhaimmillaan arpajaisissa on ollut pääpalkintona edestakainen lentolippu Kyprokselle. Useina vuosina on tehty yhdistyksen matkoja Kyprokselle. Yhdistyksen aktiviteetit ovat suoraan suhteessa yhdistyksen hallituksen innokkuuteen ja kykyyn järjestää tapahtumia. Kourallinen ihmisiä eli hallitus ei vielä itsessään muodosta yhdistystä vaan tapahtumiin osallistuvat henkilöt antavat tapahtumiin sen hengen ja elävyyden. Viime vuosina jäsenistön osallistuminen tapahtumiin on ollut vähäistä. Tapahtumia on jopa jouduttu perumaan osallistujien puutteen tai vähyyden takia. Tähän toivotaan saatavan muutosta tekemällä tapahtumia toisin ja/tai avoimina suuremmalle yleisölle kuin vain yhdistyksen jäsenille.

Toiminnan virallinen puoli on sitä, minkä säännöt määrittävät eli vuosikokoukset, joissa päätetään yhdistyksen hallituksesta, toiminnasta ja varain käytöstä. Tällä ”pakollisella” osuudella varmistetaan yhdistyksen toiminnan jatkuminen yhdistysrekisterin edellyttämällä tavalla.

Viimeistään näissä kokouksissa yhdistyksen aktiivit tapaavat toisiaan, mutta ikävä kyllä kokousten asiain hoidon yhteydessä ei pahemmin jää aikaa vapaamuotoiseen rupatteluun ja tutustumiseen. Mikä on sääli, koska meillä on yhdessä hauskempaa. Ja kun on hauskaa, syntyy hedelmällisiä toimintaideoitakin. Vastavuoroisuus jäsenistön kanssa on tärkeää ja hyvin toivottavaa. Meillä on Kyproksen ystävien muodostama kenttä, joka sisältää valtavan määrän erilaista tietoa saaresta!

Jotta yhdistyksellä olisi aktiivisempi tulevaisuus, tulee meidän myös miettiä erilaisia, uusiakin tapoja toimia. Monet jäsenet muistelevat aiemmin järjestettyjä kevät- tai pikkujoulujuhlia. Ns. tavernailtoja on toivottu. Yhdistyksen nykyisellä hallituksella on tahto tehdä toimintaa, joka kiinnostaisi. Jotta tapahtumiin saataisiin osallistujia, on niiden luomiseksi mietittävä muita keinoja kuin vain yhdistyksen sisäistä tapahtumaa. Mahdollisuuksia avaisivat mm. yhteistyö toisten yhdistysten tai oppilaitosten kanssa. Ideat ovat tervetulleita.

Tulevaisuuden tiedonkulku

Tiedon välittämisen keinot ovat muuttuneet rajusti yhdistyksen toiminnan aikana. Uudet, netin välittämät keinot antavat uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan niitä syytellään siitä, että enää ei ihmisillä olisi tarvetta liittyä yhdistyksiin, koska kaikki tieto on tarjolla internetissä. Ken on tietoa netistä etsinyt, on myös saanut kokea, että joskus ihan yksinkertainen asia ei sieltä löydykään, vaikka pitäisi. Ihmiseltä suoraan toiselle kulkeva tieto pitää edelleen pintansa.

Aiemmin yhdistys on ollut yhteydessä jäsenistöönsä kerran tai kaksi vuodessa ilmestyvän Avrio-lehden ja tiedotteiden välityksellä. Nyt yhdistyksellä on kaikille avoimet Facebook-sivunsa, joille voi mennä vaikkei olisikaan Facebookin tai yhdistyksen jäsen. Sivuille päivittyy jatkuvasti Cyprus Mail-lehden artikkeleita ja sitä pidetään yllä mahdollisimman ajankohtaisena.

Yhdistyksen kotisivut on uusittu (suomikyprosyhdistys.fi) ja avautuvat näinä päivinä luettaviksi. Kerran tai kaksi vuodessa ilmestynyt Avrio-lehti on ollut näkyvin pysyvä todiste aktiviteeteistamme. Se välittää jäsenistöllemme tietoa Kyproksesta, sellaistakin tietoa, joka ei helposti muutoin tule vastaan. Avrio-lehden linjalla jatkaa web-Avrio, netissä luettavissa oleva lehti, jossa julkaistaan erilaisia Kyprokseen tai yhdistykseen liittyviä artikkeleita. Toivomme myös jäsenistöltä Kyprosta koskevia juttuja, juttutoivomuksia tai vinkkejä juttuaiheiksi sähköpostitse osoitteeseen (info@suomikyprosyhdistys.fi). Yhteyttä jäsenistöön pidetään myös sähköpostitse. Niille jäsenille, joilla sähköposti ei ole käytössä, lähetetään postitse paperituloste. Kun tieto tai asia on välitettävissä nopeasti ilman monistamisia ja kirjemaksuja, yhdistys säästää postituskuluissa ja tiedon välittäminen on nopeampaa.

Tulevaisuuden toimintaa

Kesällä 2015 järjestetään Raaseporin linnan raunioilla Faces Etnofestivaalit, joissa on Kyproslainen kyläjuhla -tapahtuma. Tapahtuma ei ole yhdistyksen järjestämä, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Tapahtuma on yhdistyksen varapuheenjohtaja Satumari Tinellin opinnäytetyö. Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin järjestäjien toimesta.

Nykyinen hallitus pyrkii aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön; kasvokkain tapaamisia ei tässäkään suhteessa voi väheksyä. Pohdinnan alla on niin taverna-iltakin kuin yhden päivän tai illan kokkauskurssi, jossa ensiksi laittaisimme kyproslaista ruokaa ja sitten söisimme sen.

Tammikuun 2016 matkamessut ovat yhdeksän kuukauden päässä. Yhdistyksemme talkoolaisilla on yleensä ollut siellä mukavaa ja osallistuminen on koettu antoisana ja mielenkiintoisena. Matkailijoiden neuvonnan

lisäksi siellä tutustuu paremmin muihin yhdistysläisiin. Matkamessuille osallistuessa voi myös käydä tutustumassa muiden maiden osastoihin tai vaikkapa varaamassa seuraavan loman Kyprokselle.

Tulevaisuuden haasteita on kehittää yhdistyksen kiinnostavuutta ja toimintaamme siten, että jäsenistömme kokevat haluavansa kuulua juuri tähän yhdistykseen ja aktivoituisivat osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin; tekemään yhdistyksestä todellisen Kyproksen ystävien kohtauspaikan.

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page